You are here

Vaovao

FISAORANA Ny vadiny Rajarison, ny zandriny, ny zanany, ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo, dia maneho fisaorana ireo rehetra nanontrona, nampahery, tsy nahalavintany, ka nandao ny tokatrano sy ny asa aman-draharaha, tamin'ny namoizana ny malalanay: RAZANADRAIBE Julienne (Neny Lalao)... tohiny
ANDRIANTOVOHERINDRAINY Jean Britto , vady navelan’i Agnès RAHELIARINIVO (Nivo) ( Jereo ato ) dia manolotra fisaorana sy fankatelemana feno anareo rehetra nidodododo niray fo taminy, nanotrona, nankahery, nampionona tamin’izao fahoriana izao. Misaotra ireo izay nanome tànana azy hatrany tamin’ny... tohiny
ANDRIANTOVOHERINDRAINY Jean Britto , vady navelan’i Agnès RAHELIARINIVO (Nivo) ( Jereo ato ) dia manolotra fisaorana sy fankatelemana feno anareo rehetra nidodododo niray fo taminy, nanotrona, nankahery, nampionona tamin’izao fahoriana izao. Misaotra ireo izay nanome tànana azy hatrany tamin’ny... tohiny
Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa ny Reny malalanay : Rajarison Julienne Lalao (teraka Razanadraibe) dia nodimandry teo amin'ny faha 64 taonany ny Zoma faha 20 Aogositra 2010tohiny
Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa ny Reny malalanay : Rajarison Julienne Lalao (teraka Razanadraibe) dia nodimandry teo amin'ny faha 64 taonany ny Zoma faha 20 Aogositra 2010tohiny
Siete tutti invitati all'ottavo compleanno della Fraternità Malgascia il 18 luglio 2010 in via Gabriela degli Esposti, 93 (zona Selva Nera, Casalotti)tohiny
Siete tutti invitati all'ottavo compleanno della Fraternità Malgascia il 18 luglio 2010 in via Gabriela degli Esposti, 93 (zona Selva Nera, Casalotti)tohiny
Ny Masoivohon'i Madagasikara eto Roma dia manolotra etoana ny fisaorana mitafotafo an'ireo fikambanana rehetra mijoro eto Italia sy ireo olon-tsotra maro izay tsy ho voatanisa etoana tamin'ny tamin'ny fifanomezan-tanana mavitrika ka nahatontosan-tsika antsakany sy andavany ny fankalazana ny faha 50... tohiny
Ny Masoivohon'i Madagasikara eto Roma dia manolotra etoana ny fisaorana mitafotafo an'ireo fikambanana rehetra mijoro eto Italia sy ireo olon-tsotra maro izay tsy ho voatanisa etoana tamin'ny tamin'ny fifanomezan-tanana mavitrika ka nahatontosan-tsika antsakany sy andavany ny fankalazana ny faha 50... tohiny
Tontosa tsara ny fankalazana ny faha-50 taona nahazoana ny Fahaleovantena teto Roma. Na teo aza ny tsy fitovian-kevitra teo am-pikarakarana azy, na nisy aza ireo ahiahy ny mety ho fizotran'ny fety, na teo aza ny oran'andro nijojo tamin'ny fotoana indrindra nanombohana ny fotoana - indrindra nony... tohiny
Tontosa tsara ny fankalazana ny faha-50 taona nahazoana ny Fahaleovantena teto Roma. Na teo aza ny tsy fitovian-kevitra teo am-pikarakarana azy, na nisy aza ireo ahiahy ny mety ho fizotran'ny fety, na teo aza ny oran'andro nijojo tamin'ny fotoana indrindra nanombohana ny fotoana - indrindra nony... tohiny
Ny Association Ma.Mi dia manasa ny Malagasy ao Torino sy ny manodidina amin'ny fankalazana ny faha 50 taonan'ny fahaleovantena ao amin'ny foiben'ny Associazione Crescere Insieme, Via Anselmetti 67, Torino. Ny Asabotsy 26 jiona 2010 manomboka amin'ny 5 ora sy sasany hariva. Ny fandraisana anjara dia... tohiny
Ny Association Ma.Mi dia manasa ny Malagasy ao Torino sy ny manodidina amin'ny fankalazana ny faha 50 taonan'ny fahaleovantena ao amin'ny foiben'ny Associazione Crescere Insieme, Via Anselmetti 67, Torino. Ny Asabotsy 26 jiona 2010 manomboka amin'ny 5 ora sy sasany hariva. Ny fandraisana anjara dia... tohiny
Festeggiamenti per il 50° anniversario dell'indipendenza della Repubblica del Madagascar Mostra sul Madagascar dal 21 al 25 giugno 2010 (orario 9:00 – 16:00) Inaugurazione lunedì 21 giugno ore 15:00 Grande festa finale Sabato 26 giugno 2010 (orario 17:30 – 24:00) ore 17:30 incontro ecumenico ore 19... tohiny
Festeggiamenti per il 50° anniversario dell'indipendenza della Repubblica del Madagascar Mostra sul Madagascar dal 21 al 25 giugno 2010 (orario 9:00 – 16:00) Inaugurazione lunedì 21 giugno ore 15:00 Grande festa finale Sabato 26 giugno 2010 (orario 17:30 – 24:00) ore 17:30 incontro ecumenico ore 19... tohiny
Ho anareo Malagasy rehetra eto Italia, Ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy an'Izy Tompo hany fototry ny firaisantsika rehetra! Manoloana ny fanambaràna nataon'ny ray aman-dreny hajaina, avy ao amin'ny Masoivohontsika, dia manainga ny rehetra aho mba ho tony sy handinika tsara izay... tohiny
Ho anareo Malagasy rehetra eto Italia, Ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy an'Izy Tompo hany fototry ny firaisantsika rehetra! Manoloana ny fanambaràna nataon'ny ray aman-dreny hajaina, avy ao amin'ny Masoivohontsika, dia manainga ny rehetra aho mba ho tony sy handinika tsara izay... tohiny
FANAMBARAN’NY AMBASADAORO Mifanojo amin’ny fahadimampolotaona nitsingerenan’ny fahaleovantena ny 26 jiona fetim-pirenena malagasy amin’ity taona 2010 ity. Samy mientana ho amin’izany avokoa ny olom-pirenena rehetra amin’zao fotoana izao, hiombom-pò amam-panahy amin’izany koa isika Malagasy monina... tohiny
FANAMBARAN’NY AMBASADAORO Mifanojo amin’ny fahadimampolotaona nitsingerenan’ny fahaleovantena ny 26 jiona fetim-pirenena malagasy amin’ity taona 2010 ity. Samy mientana ho amin’izany avokoa ny olom-pirenena rehetra amin’zao fotoana izao, hiombom-pò amam-panahy amin’izany koa isika Malagasy monina... tohiny
Ity izany ny tetiandro ka asaina am-pifaliana isika hanotrona sy hanohana ny ekipantsika araka ireo daty ireo.tohiny

Takelaka