You are here

Vaovao

Ny Malagasy rehetra aty Verona, Brescia, Vicenza, Udine, Bergamo, dia manasa ny be sy ny maro hiaraka hankalaza ny fetin'ny taom-baovao 2011 any Vicenza, ao amin'ny Parrocchia San Marco (salle ao ambonin'ny fiangonana), Piazza del Comune, Creazzo (Vicenza) ny Zoma 31 Desambra 2010, manomboka amin’... tohiny
Nohon’ny Fahaterahan’ny Association “Gasy Tsy Manavaka – G.T.M. –” eto Torino ny 9 Novambra 2010 lasa teo dia manasa ny be sy ny maro hiaraka hilanona ao Milano, via Tacito – Corsico (Milano) – (dal tangenziale ovest – uscita via Lorempeggio) sady ho Fiarahabana ihany koa ny Taona Vaovao 2011. Ny... tohiny
Nohon’ny Fahaterahan’ny Association “Gasy Tsy Manavaka – G.T.M. –” eto Torino ny 9 Novambra 2010 lasa teo dia manasa ny be sy ny maro hiaraka hilanona ao Milano, via Tacito – Corsico (Milano) – (dal tangenziale ovest – uscita via Lorempeggio) sady ho Fiarahabana ihany koa ny Taona Vaovao 2011. Ny... tohiny
Ny Fikambanana Tetezana Onlus dia mikarakara fianarana teny malagasy ho an'ireo vahiny, na koa ireo zaza malagasy tsy mbola mahafehy ny tenin-drazana. Izany dia atao isaky ny alakamisy tolakandro, amin'ny telo ka hatramin'ny dimy, ao amin'ny foiben'ny Fikambanana : Via Cesare Balbo 4 Roma, Cell:... tohiny
Ny Fikambanana Tetezana Onlus dia mikarakara fianarana teny malagasy ho an'ireo vahiny, na koa ireo zaza malagasy tsy mbola mahafehy ny tenin-drazana. Izany dia atao isaky ny alakamisy tolakandro, amin'ny telo ka hatramin'ny dimy, ao amin'ny foiben'ny Fikambanana : Via Cesare Balbo 4 Roma, Cell:... tohiny
Miarahaba ampifaliana Pagineacolori dia hetsika iray hampiroboroboana ny fampielezana ny fanoratana boky sy ny kisarisary ary izay rehetra mahasahana ny fanontàna ho an'ny ankizy sy ny tanora. Amin'ity andiany 2010 ity dia naompana amin'ny Fivahiniana ny lohahevitry ny hetsika. Nanintona ny Tanànan... tohiny
Miarahaba ampifaliana Pagineacolori dia hetsika iray hampiroboroboana ny fampielezana ny fanoratana boky sy ny kisarisary ary izay rehetra mahasahana ny fanontàna ho an'ny ankizy sy ny tanora. Amin'ity andiany 2010 ity dia naompana amin'ny Fivahiniana ny lohahevitry ny hetsika. Nanintona ny Tanànan... tohiny
FISAORANA Ny vadiny Rajarison, ny zandriny, ny zanany, ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo, dia maneho fisaorana ireo rehetra nanontrona, nampahery, tsy nahalavintany, ka nandao ny tokatrano sy ny asa aman-draharaha, tamin'ny namoizana ny malalanay: RAZANADRAIBE Julienne (Neny Lalao)... tohiny
FISAORANA Ny vadiny Rajarison, ny zandriny, ny zanany, ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo, dia maneho fisaorana ireo rehetra nanontrona, nampahery, tsy nahalavintany, ka nandao ny tokatrano sy ny asa aman-draharaha, tamin'ny namoizana ny malalanay: RAZANADRAIBE Julienne (Neny Lalao)... tohiny
ANDRIANTOVOHERINDRAINY Jean Britto , vady navelan’i Agnès RAHELIARINIVO (Nivo) ( Jereo ato ) dia manolotra fisaorana sy fankatelemana feno anareo rehetra nidodododo niray fo taminy, nanotrona, nankahery, nampionona tamin’izao fahoriana izao. Misaotra ireo izay nanome tànana azy hatrany tamin’ny... tohiny
ANDRIANTOVOHERINDRAINY Jean Britto , vady navelan’i Agnès RAHELIARINIVO (Nivo) ( Jereo ato ) dia manolotra fisaorana sy fankatelemana feno anareo rehetra nidodododo niray fo taminy, nanotrona, nankahery, nampionona tamin’izao fahoriana izao. Misaotra ireo izay nanome tànana azy hatrany tamin’ny... tohiny
Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa ny Reny malalanay : Rajarison Julienne Lalao (teraka Razanadraibe) dia nodimandry teo amin'ny faha 64 taonany ny Zoma faha 20 Aogositra 2010tohiny
Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa ny Reny malalanay : Rajarison Julienne Lalao (teraka Razanadraibe) dia nodimandry teo amin'ny faha 64 taonany ny Zoma faha 20 Aogositra 2010tohiny
Siete tutti invitati all'ottavo compleanno della Fraternità Malgascia il 18 luglio 2010 in via Gabriela degli Esposti, 93 (zona Selva Nera, Casalotti)tohiny
Siete tutti invitati all'ottavo compleanno della Fraternità Malgascia il 18 luglio 2010 in via Gabriela degli Esposti, 93 (zona Selva Nera, Casalotti)tohiny
Ny Masoivohon'i Madagasikara eto Roma dia manolotra etoana ny fisaorana mitafotafo an'ireo fikambanana rehetra mijoro eto Italia sy ireo olon-tsotra maro izay tsy ho voatanisa etoana tamin'ny tamin'ny fifanomezan-tanana mavitrika ka nahatontosan-tsika antsakany sy andavany ny fankalazana ny faha 50... tohiny
Ny Masoivohon'i Madagasikara eto Roma dia manolotra etoana ny fisaorana mitafotafo an'ireo fikambanana rehetra mijoro eto Italia sy ireo olon-tsotra maro izay tsy ho voatanisa etoana tamin'ny tamin'ny fifanomezan-tanana mavitrika ka nahatontosan-tsika antsakany sy andavany ny fankalazana ny faha 50... tohiny
Tontosa tsara ny fankalazana ny faha-50 taona nahazoana ny Fahaleovantena teto Roma. Na teo aza ny tsy fitovian-kevitra teo am-pikarakarana azy, na nisy aza ireo ahiahy ny mety ho fizotran'ny fety, na teo aza ny oran'andro nijojo tamin'ny fotoana indrindra nanombohana ny fotoana - indrindra nony... tohiny
Tontosa tsara ny fankalazana ny faha-50 taona nahazoana ny Fahaleovantena teto Roma. Na teo aza ny tsy fitovian-kevitra teo am-pikarakarana azy, na nisy aza ireo ahiahy ny mety ho fizotran'ny fety, na teo aza ny oran'andro nijojo tamin'ny fotoana indrindra nanombohana ny fotoana - indrindra nony... tohiny
Ny Association Ma.Mi dia manasa ny Malagasy ao Torino sy ny manodidina amin'ny fankalazana ny faha 50 taonan'ny fahaleovantena ao amin'ny foiben'ny Associazione Crescere Insieme, Via Anselmetti 67, Torino. Ny Asabotsy 26 jiona 2010 manomboka amin'ny 5 ora sy sasany hariva. Ny fandraisana anjara dia... tohiny

Takelaka