Tu sei qui

Album

2009
Voady mandrakizay teny amin'ny Fikambanan-dr'i masera Md Joany Batista.
Fitsangantsanganana faradoboka teny Bracciano
Fialan-tsasatra tany Valle d'Aosta
Fitsangantsanganana teny Bracciano mialoha ny vakansy.
Fankalazana ny fanambadian'i Yvonne sy Christian
Fivavahana iraisam-pinoana ho an'ny Tanindrazana
Fanambadian'i Francoise sy Nicolas
Fankalazana teto Roma ny fanandratana ho Olontsambatra an'i Fr Raphael Louis Rafiringa.
Fandraisana Sakramenta tao amin'ny paroasy katolika.
Ny havana avy any Paris namangy teto Roma.
Fanosorana ho diakra an'i Frera Rossinah sy Elysee.
Fanosorana ho diakra an'i Frera Leonard sy Tovo Joachin.
Paka 2009 tao amin'ny Paroasy katolika.
Fiaraha-mivavaka iraisam-pinoana hahatsiarovana ny 29 mars.
Fametrahana ny Aumonier P. Joseph Rabenirina (22/03/2009)
Fanosorana ho diakra an'i Frera Victor Rakotoarivo.
Gospel ho an'i Madagasikara.
Carnaval nokarakarain'ny Fikambanana Gialuma Onlus.
Nandritra ny lamesa fiombonam-bavaka ho an'ny tanindrazana.
Fifampiarahabana tratry ny taona 2009.
Voady voalohany nataon'i masera Marie Nina.
Voady farany nataon'ireo frera mirahalahy ao amin'ny OMI.
2008
Noelin'ny ankizy malagasy teto Roma - 2008
Voady farany nataon'i Frera Victor Rakotoarivo.
Mompera Pedro teny amin'ny Vatican sy nandritra ny resadresaka nifanaovana taminy.
Fifampiarahabana tamin'ny ambasadaoro vaovao
Voady farany nataon'ny masera 6 mirahavavy ao amin'ny Fikambanan-dr'i maseran'i Md Joany Batista.
Fety fihaonan'ireo namana ao amin'ny serasera, miampy horonantsary.
Voady voalohany nataon'i Masera Meltine sy Anna Brigitte.
Insieme per il Madagascar
Natao arozazy Christophe, Ernest ary Alfredo.
Soutenance de thèse de doctorat nataon'i Don Christophe Ndremandiny
Sakafom-pianakaviana niarahan'ny fianakavian'ireo Diakra vaovao sy ny Fikambanan'i Jesoa.
Fanosorana ho Diakra an'i Frera Nicolas sy Frera Pascal.
Diaconat Fr. Sandy
Voady Farany Sr. Marie Clarisse Fenozara (Ercolano 26-01-2008)
Paroasy Katolika: Fifampiarahabana 2008
Réveillon Malagasy 2007 (Cesano)
2007
Fanolorantena mandrakizay Frera Sandy Rajaonarison
Voady Farany Soeurs Hospitalières - 22/11/2007
Voady Farany Sr. Maria Claudia (Trinitaire)
Hetsika Fonds ho an'i Africa: Tetezana onlus
Nandritra ny fandevenana an'i P. Paul-Louis
Nitondrana an'i P. Paul-Louis tao am-piangonana
Fiondrehana teo amin'ny razana sy famangiana fahoriana
Lamesa fiaretan-tory ho an'i P. Paul-Louis
Soggiorno estivo dei bambini malagasy
Fetin'ny Fraternità 2007
Nanaterana ny Ambasadaoro teny Fiumicino
Ny mpiara-miasan'ny Malagasy.it nanao veloma ny Ambasadaoro

Pagine