You are here

Vaovao

Nahavoaray fanasana avy tamin'i Fr. Jean-Marie (Montfortain) izahay koa ampitaina amintsika rehetra. Dia manantena antsika ho avy indray amin'io fotoana io. [center][color=red][size=13px][b]FANASANA[/b][/size][/color] [i][b][color=blue]"Inty aho…"(Lioka 1, 38a)[/color][/b][/i] -------- Ry tapaka sy... tohiny
Nahavoaray fanasana avy tamin'i Fr. Jean-Marie (Montfortain) izahay koa ampitaina amintsika rehetra. Dia manantena antsika ho avy indray amin'io fotoana io. [center][color=red][size=13px][b]FANASANA[/b][/size][/color] [i][b][color=blue]"Inty aho…"(Lioka 1, 38a)[/color][/b][/i] -------- Ry tapaka sy... tohiny
Nahavoaray fanasana avy tamin'i Fr. Jean-Marie (Montfortain) izahay koa ampitaina amintsika rehetra. Dia manantena antsika ho avy indray amin'io fotoana io. [center][color=red][size=13px][b]FANASANA[/b][/size][/color] [i][b][color=blue]"Inty aho…"(Lioka 1, 38a)[/color][/b][/i] -------- Ry tapaka sy... tohiny
Nahavoaray fanasana avy tamin'i Fr. Jean-Marie (Montfortain) izahay koa ampitaina amintsika rehetra. Dia manantena antsika ho avy indray amin'io fotoana io. [center][color=red][size=13px][b]FANASANA[/b][/size][/color] [i][b][color=blue]"Inty aho…"(Lioka 1, 38a)[/color][/b][/i] -------- Ry tapaka sy... tohiny
Ry mpiray tanindrazana, Fiadanana sy hafaliana no entina miarahaba antsika mianakavy amin’ny alalan’ny fifampizarana vaovao izay mampiombona antsika. Ho fanamafisana ny vaovao nampitaina tamin’ny farany dia ho avy hamangy antsika eto Italie ny Ray aman-dReny Son Eminence le Cardinal Armand Gaètan... tohiny
Ry mpiray tanindrazana, Fiadanana sy hafaliana no entina miarahaba antsika mianakavy amin’ny alalan’ny fifampizarana vaovao izay mampiombona antsika. Ho fanamafisana ny vaovao nampitaina tamin’ny farany dia ho avy hamangy antsika eto Italie ny Ray aman-dReny Son Eminence le Cardinal Armand Gaètan... tohiny
Ry mpiray tanindrazana, Fiadanana sy hafaliana no entina miarahaba antsika mianakavy amin’ny alalan’ny fifampizarana vaovao izay mampiombona antsika. Ho fanamafisana ny vaovao nampitaina tamin’ny farany dia ho avy hamangy antsika eto Italie ny Ray aman-dReny Son Eminence le Cardinal Armand Gaètan... tohiny
Ry mpiray tanindrazana, Fiadanana sy hafaliana no entina miarahaba antsika mianakavy amin’ny alalan’ny fifampizarana vaovao izay mampiombona antsika. Ho fanamafisana ny vaovao nampitaina tamin’ny farany dia ho avy hamangy antsika eto Italie ny Ray aman-dReny Son Eminence le Cardinal Armand Gaètan... tohiny
Ry mpiray tanindrazana, Fiadanana sy hafaliana no entina miarahaba antsika mianakavy amin’ny alalan’ny fifampizarana vaovao izay mampiombona antsika. Ho fanamafisana ny vaovao nampitaina tamin’ny farany dia ho avy hamangy antsika eto Italie ny Ray aman-dReny Son Eminence le Cardinal Armand Gaètan... tohiny
Ry mpiray tanindrazana, Fiadanana sy hafaliana no entina miarahaba antsika mianakavy amin’ny alalan’ny fifampizarana vaovao izay mampiombona antsika. Ho fanamafisana ny vaovao nampitaina tamin’ny farany dia ho avy hamangy antsika eto Italie ny Ray aman-dReny Son Eminence le Cardinal Armand Gaètan... tohiny
Ry mpiray tanindrazana, Fiadanana sy hafaliana no entina miarahaba antsika mianakavy amin’ny alalan’ny fifampizarana vaovao izay mampiombona antsika. Ho fanamafisana ny vaovao nampitaina tamin’ny farany dia ho avy hamangy antsika eto Italie ny Ray aman-dReny Son Eminence le Cardinal Armand Gaètan... tohiny
Ry mpiray tanindrazana, Fiadanana sy hafaliana no entina miarahaba antsika mianakavy amin’ny alalan’ny fifampizarana vaovao izay mampiombona antsika. Ho fanamafisana ny vaovao nampitaina tamin’ny farany dia ho avy hamangy antsika eto Italie ny Ray aman-dReny Son Eminence le Cardinal Armand Gaètan... tohiny
Manana tetikasa ny hampiditra ny Baiboly Katolika Malagasy ho ao amin'ny baiboly.org izahay koa manao antso avo ho an'ireo namana manana Baiboly Katolika mba hifanampy sy handray anjara. Tsotra ny zavatra atao. Mampiditra andininy araka izay tratra (na iray isan'andro aza) ao amin'ny takelaka [url... tohiny
Manana tetikasa ny hampiditra ny Baiboly Katolika Malagasy ho ao amin'ny baiboly.org izahay koa manao antso avo ho an'ireo namana manana Baiboly Katolika mba hifanampy sy handray anjara. Tsotra ny zavatra atao. Mampiditra andininy araka izay tratra (na iray isan'andro aza) ao amin'ny takelaka [url... tohiny
Manana tetikasa ny hampiditra ny Baiboly Katolika Malagasy ho ao amin'ny baiboly.org izahay koa manao antso avo ho an'ireo namana manana Baiboly Katolika mba hifanampy sy handray anjara. Tsotra ny zavatra atao. Mampiditra andininy araka izay tratra (na iray isan'andro aza) ao amin'ny takelaka [url... tohiny
Manana tetikasa ny hampiditra ny Baiboly Katolika Malagasy ho ao amin'ny baiboly.org izahay koa manao antso avo ho an'ireo namana manana Baiboly Katolika mba hifanampy sy handray anjara. Tsotra ny zavatra atao. Mampiditra andininy araka izay tratra (na iray isan'andro aza) ao amin'ny takelaka [url... tohiny
Manana tetikasa ny hampiditra ny Baiboly Katolika Malagasy ho ao amin'ny baiboly.org izahay koa manao antso avo ho an'ireo namana manana Baiboly Katolika mba hifanampy sy handray anjara. Tsotra ny zavatra atao. Mampiditra andininy araka izay tratra (na iray isan'andro aza) ao amin'ny takelaka [url... tohiny
Manana tetikasa ny hampiditra ny Baiboly Katolika Malagasy ho ao amin'ny baiboly.org izahay koa manao antso avo ho an'ireo namana manana Baiboly Katolika mba hifanampy sy handray anjara. Tsotra ny zavatra atao. Mampiditra andininy araka izay tratra (na iray isan'andro aza) ao amin'ny takelaka [url... tohiny
Manana tetikasa ny hampiditra ny Baiboly Katolika Malagasy ho ao amin'ny baiboly.org izahay koa manao antso avo ho an'ireo namana manana Baiboly Katolika mba hifanampy sy handray anjara. Tsotra ny zavatra atao. Mampiditra andininy araka izay tratra (na iray isan'andro aza) ao amin'ny takelaka [url... tohiny
Manana tetikasa ny hampiditra ny Baiboly Katolika Malagasy ho ao amin'ny baiboly.org izahay koa manao antso avo ho an'ireo namana manana Baiboly Katolika mba hifanampy sy handray anjara. Tsotra ny zavatra atao. Mampiditra andininy araka izay tratra (na iray isan'andro aza) ao amin'ny takelaka [url... tohiny

Takelaka