You are here

Vaovao

Dia nifamory indray ny Malagasy teto Roma sy ny manodidina ny alahady 15 janoary 2006 hanao ny fifampirariantsoa mahazatra isaky ny voalohan'ny taona toa izao. Teny amin'ny Mompera Montfortains teny Via Prenestina no nanaovana izany. Nahafinaritra ny fandraisana na dia lavitra sy sarotra hita ihany... tohiny
Dia nifamory indray ny Malagasy teto Roma sy ny manodidina ny alahady 15 janoary 2006 hanao ny fifampirariantsoa mahazatra isaky ny voalohan'ny taona toa izao. Teny amin'ny Mompera Montfortains teny Via Prenestina no nanaovana izany. Nahafinaritra ny fandraisana na dia lavitra sy sarotra hita ihany... tohiny
Dia nifamory indray ny Malagasy teto Roma sy ny manodidina ny alahady 15 janoary 2006 hanao ny fifampirariantsoa mahazatra isaky ny voalohan'ny taona toa izao. Teny amin'ny Mompera Montfortains teny Via Prenestina no nanaovana izany. Nahafinaritra ny fandraisana na dia lavitra sy sarotra hita ihany... tohiny
Dia nifamory indray ny Malagasy teto Roma sy ny manodidina ny alahady 15 janoary 2006 hanao ny fifampirariantsoa mahazatra isaky ny voalohan'ny taona toa izao. Teny amin'ny Mompera Montfortains teny Via Prenestina no nanaovana izany. Nahafinaritra ny fandraisana na dia lavitra sy sarotra hita ihany... tohiny
Dia nifamory indray ny Malagasy teto Roma sy ny manodidina ny alahady 15 janoary 2006 hanao ny fifampirariantsoa mahazatra isaky ny voalohan'ny taona toa izao. Teny amin'ny Mompera Montfortains teny Via Prenestina no nanaovana izany. Nahafinaritra ny fandraisana na dia lavitra sy sarotra hita ihany... tohiny
Dia nifamory indray ny Malagasy teto Roma sy ny manodidina ny alahady 15 janoary 2006 hanao ny fifampirariantsoa mahazatra isaky ny voalohan'ny taona toa izao. Teny amin'ny Mompera Montfortains teny Via Prenestina no nanaovana izany. Nahafinaritra ny fandraisana na dia lavitra sy sarotra hita ihany... tohiny
Dia nifamory indray ny Malagasy teto Roma sy ny manodidina ny alahady 15 janoary 2006 hanao ny fifampirariantsoa mahazatra isaky ny voalohan'ny taona toa izao. Teny amin'ny Mompera Montfortains teny Via Prenestina no nanaovana izany. Nahafinaritra ny fandraisana na dia lavitra sy sarotra hita ihany... tohiny
Dia nifamory indray ny Malagasy teto Roma sy ny manodidina ny alahady 15 janoary 2006 hanao ny fifampirariantsoa mahazatra isaky ny voalohan'ny taona toa izao. Teny amin'ny Mompera Montfortains teny Via Prenestina no nanaovana izany. Nahafinaritra ny fandraisana na dia lavitra sy sarotra hita ihany... tohiny
Hoantsika tapaka sy namana, rahalahy sy anabavy eto Roma. Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra nahavita soa ny Noely sy nahatratra izao taona vaovao 2006 izao. Hararaotina eto ny fiarahabana an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenoam-potoana be loatra. Nefa na dia izany aza dia "tsy... tohiny
Hoantsika tapaka sy namana, rahalahy sy anabavy eto Roma. Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra nahavita soa ny Noely sy nahatratra izao taona vaovao 2006 izao. Hararaotina eto ny fiarahabana an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenoam-potoana be loatra. Nefa na dia izany aza dia "tsy... tohiny
Hoantsika tapaka sy namana, rahalahy sy anabavy eto Roma. Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra nahavita soa ny Noely sy nahatratra izao taona vaovao 2006 izao. Hararaotina eto ny fiarahabana an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenoam-potoana be loatra. Nefa na dia izany aza dia "tsy... tohiny
Hoantsika tapaka sy namana, rahalahy sy anabavy eto Roma. Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra nahavita soa ny Noely sy nahatratra izao taona vaovao 2006 izao. Hararaotina eto ny fiarahabana an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenoam-potoana be loatra. Nefa na dia izany aza dia "tsy... tohiny
Hoantsika tapaka sy namana, rahalahy sy anabavy eto Roma. Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra nahavita soa ny Noely sy nahatratra izao taona vaovao 2006 izao. Hararaotina eto ny fiarahabana an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenoam-potoana be loatra. Nefa na dia izany aza dia "tsy... tohiny
Hoantsika tapaka sy namana, rahalahy sy anabavy eto Roma. Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra nahavita soa ny Noely sy nahatratra izao taona vaovao 2006 izao. Hararaotina eto ny fiarahabana an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenoam-potoana be loatra. Nefa na dia izany aza dia "tsy... tohiny
Hoantsika tapaka sy namana, rahalahy sy anabavy eto Roma. Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra nahavita soa ny Noely sy nahatratra izao taona vaovao 2006 izao. Hararaotina eto ny fiarahabana an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenoam-potoana be loatra. Nefa na dia izany aza dia "tsy... tohiny
Hoantsika tapaka sy namana, rahalahy sy anabavy eto Roma. Voalohan-teny dia miarahaba antsika rehetra nahavita soa ny Noely sy nahatratra izao taona vaovao 2006 izao. Hararaotina eto ny fiarahabana an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenoam-potoana be loatra. Nefa na dia izany aza dia "tsy... tohiny
Sao dia tsy hitantsika fa efa ao amin'ny tahirintsary ao ny sary sendra azo nandritra ny réveillon. Samy maka izay tiany ao e :-) Jereo etsy amin'ny tahirintsary. Dia vita soamantsara izany fiaraha-mikorana izay nataontsika malagasy teto Italie tao @ Ambassade ka fisaorana no atolotra ireo Ray aman... tohiny
Sao dia tsy hitantsika fa efa ao amin'ny tahirintsary ao ny sary sendra azo nandritra ny réveillon. Samy maka izay tiany ao e :-) Jereo etsy amin'ny tahirintsary. Dia vita soamantsara izany fiaraha-mikorana izay nataontsika malagasy teto Italie tao @ Ambassade ka fisaorana no atolotra ireo Ray aman... tohiny
Sao dia tsy hitantsika fa efa ao amin'ny tahirintsary ao ny sary sendra azo nandritra ny réveillon. Samy maka izay tiany ao e :-) Jereo etsy amin'ny tahirintsary. Dia vita soamantsara izany fiaraha-mikorana izay nataontsika malagasy teto Italie tao @ Ambassade ka fisaorana no atolotra ireo Ray aman... tohiny
Sao dia tsy hitantsika fa efa ao amin'ny tahirintsary ao ny sary sendra azo nandritra ny réveillon. Samy maka izay tiany ao e :-) Jereo etsy amin'ny tahirintsary. Dia vita soamantsara izany fiaraha-mikorana izay nataontsika malagasy teto Italie tao @ Ambassade ka fisaorana no atolotra ireo Ray aman... tohiny

Takelaka